Makna dan Cara Menggunakan Imbuhan ke- dan ke-an beserta Contohnya

Pembahasan kali ini merupakan pembahasan ringan tentang imbuhan ke dan ke-an, contoh imbuhan ke- dan ke-an dilengkapi dengan maknya masing-masing.

Makna dan Contoh Imbuhan ke-

Contoh :
1) Ketiga anak itu sedang belajar menari.
fungsi ke- : mengubah kata bilangan utama menjadi kata bilangan kumpulan.
Nosi ke- : menyatakan bilangan kumpulan

2) Ketua MPR akan segera membuka sidang.
Fungsi ke- : membendakan kata sifat
Arti ke- : yang dituakan/dianggap tua

Makna dan Cara Menggunakan Imbuhan ke- dan ke-an beserta Contohnya
Imbuhan

Makna dan Contoh Imbuhan ke-an

Contoh :
1) Meskipun suhu badannya tinggi orang yang terkena demam merasa kedinginan.
Fungsi ke-an : mengubah kata sifat menjadi kata kerja pasif
Nosi ke-an : dalam keadaan menderita

2) Kedatangan rombongan menteri disambut dengan tari-tarian tradisional.
Fungsi ke-an : mengubah kata kerja menjadi kata benda
Nosi ke-an : menyatakan hal datang

Fungsi imbuhan ke-an

1. Membentuk kata benda, contoh; kedutaan dan kesejukan
2. Kata kerja pasif, contoh; kedinginan, kehujanan, kebakaran

Makna imbuhan ke-an

1. Menyatakan suatu hal atau peristiwa yang telah terjadi, contoh; kecelakaan, kebudayaan
2. Menyatakan tempat atau daerah, contoh; kecamatan, kelurahan, kedutaan
3. Menyatakan kena atau menderita suatu hal, contoh; kehujanan, kecurian
4. Menyatakan suatu perbuatan yang tidak disengaja, contoh; ketiduran
5. Menyatakan terlalu, contoh; kebanyakan, kemanisan
6. Menyerupai, contoh; kebarat-baratan
7. Menyatakan kumpulan, contoh; kepulauan
8. Sifat atau keadaan, contoh; ketampanan, kecantikan
9. Hasil, contoh; ketertiban, keindahan, kelancaran