A. Sikap Terpuji (Akhlakul Karimah) Akhlak terpuji ialah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan atau perbuatan yang sesuai dangan tuntunan ajaran Islam dan norma aturan yang berlaku. Akhlak terpuji […]

Dosa 1000 Kali Lipat Dari Zina – Perbuatan zina adalah  salah satu perbuatan keji dan berdosa besar yang sangat dibenci Allah SWT. Dan sangat jelas didalam ayat Alquran yang banyak menjelaskan […]

Adab Makan Dan Minum Bagi Muslim – Adapun adab seorang muslim ketika makan adalah sebagai berikut : Makan makanan dan minuman yang halal. yang dimaksud makanan halal baik wujudnya maupun […]